ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY

Aansprakelijkheid

 • Bee happy voor kidzzz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of beschadiging van meegebrachte voorwerpen en/of goederen door de deelnemer(s).

 • Bee happy voor kidzzz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdens de activiteiten opgelopen lichamelijk letsel.


Publiciteit

 • Bee happy voor kidzzz mag foto’s van de deelnemer(s) online publiceren op de website en/of sociale media en dit gebruiken als reclamemateriaal. Indien u dit niet wenst moet u Bee happy voor kidzz hiervan schriftelijk om de hoogte brengen


Inschrijving

 • De inschrijving gebeurt online.

 • Na inschrijving is de deelnemer het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. De inschrijving is pas definitief na het ontvangen van de betaling.

 • Door inschrijving van één of meerdere van onze activiteiten gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden. En hoor je deze als deelnemer volledig na te leven.

 • Bee happy voor kidzzz mag activiteiten annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Voorbeeld bij een te weinig aantal deelnemers aan een activiteit of ziekte of overmacht of … Het inschrijvingsgeld wordt in dat geval volledig terugbetaald.


Betaling

 • De betaling gebeurt via overschrijving.

 • Het bedrag van de inschrijving wordt niet terugbetaald. Dit kan enkel mits een geldige reden en een schriftelijke overeenkomst tussen Bee happy voor kidzzz en de deelnemer(s).

 • In geval van ziekte/ongeval kan een deel van het inschrijvingsgeld worden teruggeëist. De deelnemer dient hiervoor een (geldig) schriftelijk bewijs te mailen naar ons met een doktersattest in de bijlage.


Persoonsgegevens & privacy

 • Bee happy voor kidzzz verzamelt persoonsgegevens van deelnemer(s) voor het bijhouden van ons ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatie-doeleinden. Bee happy voor kidzzz gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens.

 • Bee happy voor kidzzz gebruikt de genoemde persoonsgegevens onder meer om de deelnemer(s) op de hoogte te brengen van activiteiten en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster.

 • Indien de deelnemer(s) geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Bee happy voor kidzzz, kan deze zich uitschrijven d.m.v een mail naar info@beehappyvoorkidzzz.be. De deelnemer(s) zijn er van op de hoogte dat ze in dat geval mogelijk niet van alle diensten van Bee happy voor kidzzz gebruik kunnen maken.

 • De meeste informatie op onze website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten verstrekt worden. In bepaalde situaties kan er naar persoonlijke gegevens gevraagd worden. Bijvoorbeeld bij de inschrijving van een activiteit. Deze info wordt louter door ons gebruikt.

 • Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor ons, onze lesgevers en onze boekhouder.