DANS-06.png

KLEUTERS (2,5 - 6 jaar)

Vanaf het instapklasje tot en met de derde kleuterklas kan je les volgen in de leeftijdscategorie kleuters. Binnen deze categorie kan je vanaf 2,5 jaar of het instapklasje kleuterdans volgen. Je kan doorgroeien van de peuterdansles naar de kleuterdansles of instappen in deze les als jonge kleuter. Vanaf 4 jaar of de tweede kleuterklas kan je de keuze maken om je al wat meer te verdiepen in het klassiek ballet. 

KLEUTERDANS 

OMSCHRIJVING

Onze kleuters splitsen we op in twee groepen. Namelijk de mini's (1ste & 2de kleuterklas) en de maxi's (2de & 3de kleuterklas). We doen dit bewust zodat wanneer je kind in de 2de kleuterklas zit of 4 jaar is, je zelf kan bepalen of je kind zich het beste zou thuis voelen bij de mini's of de maxi's. 

Onze kleuterdansles openen we steeds met ons vast openingslied als startsignaal. Vervolgens houden we een kort kringmoment waar er plaats is om een klein nieuwsje te vertellen of een complimentje te geven. Dit moment zorgt ervoor dat ze elkaar wat beter leren kennen wat leidt tot een hechte dansgroep. Vervolgens warmen we ons lichaam op tijdens de opwarming. Bij de kleuters wordt hier gevarieerd in liedjes en opdrachten. Hierna openen we ons thema van de les aan de hand van meegebrachte materialen, muziek of prenten die aansluiten bij de leefwereld, seizoenen, feesten of interesses van de kinderen. We trachten tijdens de lessen de kinderen ook zoveel mogelijk kennis te laten maken met verschillende soorten muziek en bewegingen. We sluiten de les af met een stretching gevolgd door een kort kringmoment. 

Wat is nu het verschil tussen de mini's en maxi's? 

Bij de mini's kunnen de opdrachten vaak veel vrijer geïnterpreteerd worden. En is er meer ruimte om de wisselwerking tussen aandachtig volgen en vrij te bewegen groter. Bij de mini's zal er niet wekelijks gevarieerd worden in opwarmingnummers maar nemen we meer tijd om handelingen en bewegingen ons eigen te maken. 

Bij de maxi's kan het thema van de les wat meer uitgediept worden. In deze groep zal er ook meer plaats zijn voor kleine choreo's waardoor de kinderen een reeks bewegingen en/of passen leren onthouden en aan elkaar verbinden. We trachten de maxi's ook meer kennis bij te brengen van verschillende stijlen en van specifieke termen binnen de danswereld. Bij de maxi's sporen we de kinderen ook aan om hun eigen danstalent verder te ontwikkelen doormiddel van vrije dansmomenten die later gaan leiden tot het improviseren van dans. 

KLEDIJ

De kinderen dragen in de dansles gemakkelijke bewegelijke kledij. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld een legging, short of broek. Hieronder vallen geen rokjes, shorten of broeken in jeansstof. Wij dansen op onze sokken en onze haren zijn samen gebonden zodat ons zicht optimaal benut kan worden. 

KLEUTERDANS MINI

LEEFTIJD: 2,5 tot 4 jaar 

MOMENT: Zaterdag 10u15 - 11u15

LESGEEFSTER: Eline 

KLEUTERDANS MAXI

LEEFTIJD: 4 tot 6 jaar 

MOMENT: Zaterdag 11u15 - 12u15

LESGEEFSTER: Eline 

KLASSIEK BALLET 4+

LEEFTIJD: vanaf 4 jaar

MOMENT: Maandag 16u30

LESGEEFSTER: Jasmine 

OMSCHRIJVING

Wanneer je kleuter 4 jaar is geworden en hij/zij in de tweede kleuterklas zit,  kan je kiezen voor de les klassiek ballet. In deze groep proeven de kinderen alvast van de klassieke dansstijl op een speelse en creatieve manier. Elke les is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De kinderen starten met een dansje waarin ze elkaar groeten. Hierna begint de opwarming. Deze wordt opgesplitst in het warm krijgen van het lichaam en het aanspreken van specifieke spiergroepen die nodig zijn in het klassiek ballet. In de kern van de les krijgen de kleuters basiselementen van het klassiek ballet aangereikt met veel fantasie. In de kern wordt er gebruik gemaakt van tussendoortjes om voor afwisseling te zorgen. Naast het motorische aspect is er in de les ook aandacht voor het muzikale. Voordat de kinderen naar huis gaan komen ze eerst nog even tot rust.

KLEDIJ

Tijdens de balletlessen dragen de kinderen een uniform dat door ons bepaald is. Dit is belangrijk om de houding van de kinderen optimaal te kunnen observeren en te ondersteunen tijdens de les. De haren worden in een paardenstaart of dot gedragen zodat hun zicht optimaal benut kan worden en de haren niet zorgen voor afleiding tijdens de les. Bovendien voelen de kinderen zich op deze manier een 'echte' ballerina/ballerino.